Ontruimen en milieu

Milieu verantwoord ontruimen

Bedrijfsontruiming en woningontruiming in Nederland. Woningontruiming Oosterveen voert de inboedel en de daarbij vrijkomende afvalstromen op een zo verantwoord mogelijke manier af.

Onder het motto ‘weggooien kan altijd nog’ zorgt Woningontruiming Oosterveen de inboedel zoveel mogelijk voor het herplaatsen van bruikbare goederen.ontruiming-06.1348x756-1.1344x756-1

Een deel van de in de woning aanwezige inboedel zal door ons worden overgenomen en in mindering worden gebracht op een eventuele factuur.

Voor kleding en inboedel die te goed zijn om weg te gooien zoeken wij een herbestemming.

Dat resulteert in:

• Overname van (rest) inboedel, u ontvangt geld voor uw inboedel
• Herplaatsing van bruikbare goederen
• Zoveel mogelijk gescheiden aanbieden van glas, papier, karton, klein chemisch afval, textiel, groenafval, bouwafval, hout en metalen
• Hergebruik of recycling
• Minder schadelijke stoffen in het milieu
• Besparing op de kosten voor verwijdering en verwerking van afval

Afval scheiden levert door minder restafval veel voordelen op. Dat betekent besparing van waardevolle nieuwe grondstoffen en energie en dat is goed voor het milieu. Voor nu en later…

Neem voor informatie geheel vrijblijvend contact op: 06-10674524